logo

Användarvillkor

Genom att acceptera de beskrivna användarvillkoren, integritetspolicyn och användningen av cookies, godkänner du att Registeransvarig Isaksson Rekrytering & Bemanning AB (Odengatan 106, 1 tr , 113 22 Stockholm) får hantera personuppgifterna om dig i enlighet med integritetspolicyn.

Du är införstådd med att dessa uppgifter härigenom kan presenteras för kunder och andra samarbetspartners till Isaksson Rekrytering & Bemanning AB, samt att Registeransvarig och Registerförare är bundna till att göra detta i enlighet med gällande lagkrav.

Uppgifterna ges frivilligt och du har informerats om att du kan kräva insyn i och rättelse av uppgifterna, eller att de raderas, i enlighet med Personuppgiftslagen.